Άρθρα

Πόσο δύσκολο είναι να ‘σαι γονιός ή εκπαιδευτικόςΕκπαιδευτικοί και καταλήψειςΚατάργηση Σχολικών Συμβούλων Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου

 1. Περί του εκπαιδευτικού βάλτου 
 2. Σαλτερής Ν., «Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος», Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 37, 80-90 (1987)
 3. Σαλτερής Ν., «Παραγωγικότητα και σχολείο. Ο οικονομισμός και η εφαρμογή του στην εκπαίδευση», Επιχειρήματα, 1988, τ. 8, 34-37
 4. Σαλτερής Ν., «Μεταρρύθμιση, Αντιμεταρρύθμιση και αρνητική μεταρρύθμιση», Το Σχολείο του Μέλλοντος , τ. 2, 6-7 (Νοέμβριος- Δεκέμβριος 1992)
 5. Σαλτερής Ν., «Τα Π.Δ., κυβερνητικές και συνδικαλιστικές επιλογές, απόψεις και προθέσεις», Εκπαιδευτική κοινότητα, τ.2, 20-21
 6. Σαλτερής Ν., «Περί Σχολείων Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Α.Π.», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ.3, 24-26
 7. Σαλτερής Ν. «Ποιοι δάσκαλοι σε ποιο κίνημα», Εκπαιδευτική Κοινότητα, τ.5, 17-18
 8. Σαλτερής Ν- Ράπτης Ν., «Απόψεις/ αντιλήψεις των μετεκπαιδευόμενων δασκάλων στο Μαράσλειο Δ.Δ.Ε., Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ.73, 58-65 (1993)
 9. Σαλτερής Ν., «Επιχειρήματα και ιδεολογικός λόγος γύρω από τη δίχρονη μετεκπαίδευση των δασκάλων (1920-1992), Επιστημονικό Βήματα του Διδασκάλου, έτος 35, Άνοιξη 1993, τ., 2, 20-43
 10. Σαλτερής Ν., «Το παραμύθι, γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο παιδί και το δάσκαλο», Ανοιχτό Σχολείο, τ. 43, 6-10 (1993)
 11. Σαλτερής Ν., «Αξιολόγηση του μαθητή ή αναζήτηση θυμάτων;» Εκπαιδευτική Πρόοδος, τ. 5-6, 34-39 (1995)
 12. Σαλτερής Ν., «Οι ΄΄άλλοι΄΄ στο ελληνικό σχολείο. Όψεις τυπικών και άτυπων εκπαιδευτικών πολιτικών», Εκπαιδευτική Κοινότητα τ. 58, Μάιος- Ιούλιος 2001, 41-47.
 13. Σαλτερής Ν., «Μια ανάγνωση: Καζαμίας, Α.- Κασσωτάκης, Μ., (επιμέλεια) Ελληνική Εκπαίδευση: Προοπτικές Ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού», Σύγχρονα Θέματα, τ. 60-61, 1996, 261-265.
 14. Σαλτερής Ν., «Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, Διοικητική πυραμίδα και ανάδειξη στελεχών εκπαίδευσης», Ο Πολίτης, τ. 91, Νοέμβριος 2001, 17-26.
 15. Σαλτερής Ν., «Αποτύπωση της καθημερινότητας στο χώρο της προσχολικής αγωγής», στο Πρακτικά Συνεδρίου «Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση», Σχεδία 2003
 16. Σαλτερής Ν., «Η πορεία εκσυγχρονισμού στην εκπαίδευση: από την μεταρρύθμιση στον εκπαιδευτικό νεωτερισμό», Νέα Παιδεία, Ιούνιος 2004
 17. Σαλτερής Ν., «Ομάδες συμφερόντων: από τις ισχυρές ταυτότητες στα δυναμικά αιτήματα και την επιβολή τους ως περιεχόμενα εκπαιδευτικών πολιτικών: το παράδειγμα των ελληνικών εκπαιδευτικών ομοσπονδιών κατά την περίοδο 1974-89», Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών Π.Τ.Δ.Ε. Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης (Πρακτικά Συνεδρίου Οκτώβριος 2004)
 18. Σαλτερής Ν., Παπαϊωάννου Π., Στάθης Α., Χατζηδημήτρης Η, «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 2η Περιφέρεια Σ.Σ. Πειραιά: ένα παράδειγμα εφαρμογής του επιμορφωτικού μοντέλου του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού σε μια σχολική κοινότητα». Πρακτικά 3ου Συνεδρίου Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση, Εκπαιδευτική Πύλη Νοτίου Αιγαίου2005
 19. Σαλτερής Ν., «Αναστοχαστικός εκπαιδευτικός και αυτογνωσία: παιδαγωγικές μόδες ή σταθεροί στόχοι της συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών;», Πρακτικά 7ου Συνεδρίου Π.Τ.Ν.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 8-10 Απριλίου 2005 «Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου, Μεταίχμιο 2006
 20. Σαλτερής Νικόλαος – Μαρκαντωνάτου Αγνή, «Εκπαιδευτικοί και Ολοήμερο Σχολείο: επιμορφωτικές δράσεις, βιβλιογραφική επισκόπηση, αναστοχαστικός λόγος», στο Μαρκαντωνάτου Αγνή – Σαλτερής Νικόλαος (επιμέλεια), Ολοήμερο Σχολείο: κοντινά και μακρινά πλάνα, Ταξιδευτής 2006.
 21. Σαλτερής Ν., «To Ολοήμερο Σχολείο ως νέα πραγματικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα: Μία διαδοχική επιλεκτική προσέγγιση στηριγμένη σε απόψεις διευθυντών Ολοήμερων Σχολείων», στο Μαρκαντωνάτου Αγνή – Σαλτερής Νικόλαος (επιμέλεια), Ολοήμερο Σχολείο: κοντινά και μακρινά πλάνα, Ταξιδευτής 2006
 22. Σαλτερής Ν., «Ηγεσία για τη μάθηση: αδιέξοδα σταυροδρόμια στην Ελληνική Εκπαίδευση», Πρακτικά Συνεδρίου 1ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διοίκηση Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών – Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Άρτα, 1-3/12/200622
 23. Σαλτερής Ν., «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο», Πρακτικά Συμποσίου ΕΕΜΑΠΕ, Σύγχρονες τάσεις και δυναμικές της Σχολικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευσης και στη Μουσική Παιδαγωγική, Πειραιάς 11-12 Απριλίου 2008 (δίγλωσση έκδοση), 81-85 και 20-206, Διάπλαση 200823
 24. Σαλτερής Ν., «Ο Σχολικός Σύμβουλος, ως Συντονιστής Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον», Πρακτικά Πενθήμερου Σεμιναρίου Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης Σχολικών Συμβουλών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής, ΥΠΕΠΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής., Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., Σύγχρονοι Ορίζοντες 2010, τ. Α, 225-236.   24
 25. Σαλτερής Ν., «Η αντικατάσταση των διδακτικών Εγχειριδίων και Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Δομές, Χαρακτηριστικά και Αδιέξοδα», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 42 και 43, 200925
 26. Σαλτερής Ν., «Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ. και εκπαιδευτική πράξη: πολιτικές ενημέρωσης, επιμόρφωσης, εφαρμογής και αδιέξοδα», στο Μπαγάκης Γ., Τι άλλαξε; Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των νέων αναλυτικών προγραμμάτων, Γρηγόρης 200926
 27. Σαλτερής Ν., «Ο επιμορφωτής της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης: επιλογή, προφίλ και αξιολόγηση». Πρακτικά Διημερίδας Ο.ΕΠ.ΕΚ. (Υπουργείο  Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 13-14/01/2011)Εισαγωγική Επιμόρφωση: Ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής.
 28. Σαλτερής Νίκος – Κέλλυ Μητράκου, «Φτιάχνοντας κείμενα με παιδιά: Στηρίζοντας τα Πρώτα Βήματα στο Γραπτό Λόγο», Ανοιχτό Σχολείο, τ. 110, 2009
 29. Σαλτερής Ν., «Σύγχρονο σχολείο και πρότυπα», στο Πανούσης Γ., Μπουκάλας Π., Σαλτερής Ν., Αναζητώντας Πρότυπα, εκδόσεις Saint-Paul/Παιδαγωγική/Birds
 30. Σαλτερής Ν., «Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Μεταρρύθμιση και Ποιότητα της Εκπαίδευσης», Θέματα Ειδικής Αγωγής, τ. 47, 87-93, 2010
 31. Σαλτερής Ν, Ξυθάλη Βάσω «Η μετάβαση στο Γυμνάσιο: Διερευνώντας απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και πρακτικές στήριξης σε Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά» Πρακτικά Συνεδρίου με θέμα: Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων»,  Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, 2011
 32. Σαλτερής Ν., «Επιμορφωτικά μορφώματα και σύστημα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: εννοιολογικές διευκρινίσεις,  σχέσεις και  στόχοι», Πρακτικά  Διημερίδας Ο.ΕΠ.ΕΚ. 11-12/03/2011, Θεσμοθετημένες και νέες μορφές Επιμόρφωσης: Προς αναζήτηση συνεργασίας και καλών πρακτικών», ΥΠΠΔΜΘ – ΟΕΠΕΚ 2011
 33. Σαλτερής Ν., «Η Εκπαιδευτική Πολιτική των συνεχών Μεταρρυθμίσεων και οι πολλαπλές σχέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης» Πρακτικά 3ου   Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Παιδαγωγικής, «Διλήμματα και Προοπτικές  στην Ειδική Εκπαίδευση», Γρηγόρης 2015
 34. Σαλτερής Ν., Κρασσάς Στ. «Ελλάδα 2010 – 2014: Εκπαιδευτικές πολιτικές συγκρότησης ενός συστήματος αξιολόγησης στην εκπαίδευση». Πρακτικά  5ου Συνεδρίου Edupolicies με θέμα «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση και οι επιδράσεις τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα». Τόμος Α, 53 – 64.
 35. Σαλτερής Ν., «Η αξιολόγηση του μαθητή», Κυριακάτικη Αυγή 12/05/91.
 36. Σαλτερής Ν., «Η τρέχουσα εκπαιδευτική πολιτική», Κυριακάτικη Αυγή 24/01/93
 37. Σαλτερής Ν., «Διοίκηση και αξιοκρατία στην Εκπαίδευση», Κυριακάτικη Αυγή 07/02/93.
 38. Σαλτερής Ν., «Βιβλία, Α.Π., ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις», Κυριακάτικη Αυγή 07/03/93.
 39. Σαλτερής Ν., «Η ξένη γλώσσα στο Δημοτικό Σχολείο», Κυριακάτικη Αυγή 04/04/93.
 40. Σαλτερής Ν., «Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση: το γραφειοκρατικό νεφέλωμα», Κυριακάτικη Αυγή 26/08/01.
 41. Σαλτερής Ν., «Οι εκπαιδευτικοί των Ιδιωτικών Σχολείων», Κυριακάτικη Αυγή 02/09/01.
 42. Σαλτερής Ν., ««Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση: προοπτικές μιας ασύμπτωτης σχέσης», Ξυπεταιών. Περιοδική έκδοση Δήμου Μοσχάτου 2006.
 43. Τι μας λέτε, κύριε Γαβρόγλου!!!
 44. ΔΑΚΕ μλ
 45. Τα λόγια της Καραβάνας
 46. Ο-δρόμος-προς-την-Κόλαση-είναι-στρωμένος-με-καλές-προθέσεις (1
 47. Εκπαιδευτικοί και καταλήψεις