Βιογραφικό

Βιογραφικό Σημείωμα

 

Σαλτερήs Νικόλαοs

του Ματθαίου

PhD Πολιτικής Επιστήμης & Ιστορίας 

Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. 70)

Ταχ. Δ/νimg_009.gifση κατοικίας:

Φλέμινγκ 74

183 44 Μοσχάτο

Τηλέφωνα: 210-9410974

6937303054

e-mail nsalteris@gmail.com

  Α) Εκπαιδευτική και επαγγελματική εμπειρία:

Ο Νικόλαος Σαλτερής γεννήθηκε το 1956 στο Μοσχάτο Αττικής και είναι  παντρεμένος με την Έφη Δαμασιώτου. Από τον Απρίλιο του 2003 έως και τη συνταξιοδότησή του (Ιούνιος 2015) θήτευσε ως Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης, ενώ προηγουμένως είχε διδάξει (1979 – 2003) σ’ όλους τους τύπους δημοτικών σχολείων, όπως πειραματικά ιδιωτικά («Σχολείο», «Το Εργαστήρι»), μονοθέσια, ολιγοθέσια και πολυθέσια αγροτικών περιοχών, πολυθέσια αστικών περιοχών, καθώς και ελληνική γλώσσα και πολιτισμό και σε εκπαιδευτικές δομές στη Γαλλία (1995-2000). Παράλληλα, δίδαξε περισσότερες από 800 ώρες στη Μεταλυκειακή Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Δημόσια ΙΕΚ) στην ειδικότητα των Βρεφονηπιοκόμων (2001-2004).

Σήμερα είναι μέλος του ΔΣ της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας  για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευσης, ενώ διετέλεσε Υποδιευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου (2003 – 2004 και 2010 – 2012) και αιρετό μέλος του ΔΣ αυτού για περισσότερο από 5 έτη. Θήτευσε σε θέση Διευθυντή 12/θεσίου Δ.Σ. (2002-2003), υπεύθυνου Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας Παίδων και Ενηλίκων στη Μασσαλία, ερευνητή και υπεύθυνου πιλοτικού προγράμματος στο Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (2001-2002), καθώς και  υπεύθυνου διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας στο College Fos sur Mer στη  Προβηγκία (1995-1997).

Υπήρξε μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών ή επιτροπών ειδικών και στελεχών εκπαίδευσης, τις οποίες συγκρότησε το Υπουργείο Παιδείας  ή εποπτευόμενοι απ’ αυτό οργανισμοί, Ενδεικτικά: α) Ομάδα Εργασία Ο.ΕΠ.ΕΚ. για την εκπόνηση σχεδίου Προγράμματος σχετικά με την Επιμόρφωση των Στελεχών της Εκπαιδευτική Ιεραρχίας (2003),  β) Επιτροπή Ειδικών για τη σύνταξη Υπουργικής Απόφασης σχετικά με το mentoring των νεοεισερχόμενων στο επάγγελμα εκπαιδευτικών (2010), γ) Επιτροπή Στελεχών Εκπαίδευσης για την αναμόρφωση του ΠΔ 201/98 (2011, δ) Επιτροπή Ειδικών για την αναμόρφωση του  «Καθηκοντολογίου» των Σχολικών Συμβούλων και (2012), τέλος, ε) Επιστημονική Επιτροπή για τη σύνταξη Πορίσματος σχετικά με την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου και των Εκπαιδευτικών (2012).

Ως στέλεχος εκπαίδευσης  διατέλεσε για σειρά ετών μέλος του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για την επιλογή Διευθυντών (2004-2011), της Επιτροπής Επιμόρφωσης του Νομού Πειραιά για το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας σε Βασικές Δεξιότητες των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση» (2005 – 2008), της Νομαρχιακής Επιτροπής Παιδείας Πειραιά (2004-2010), καθώς και Προωθητής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στην Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττική (2009 – 2013).

Ως επιμορφωτής ενηλίκων συμμετείχε από το 2001 στην Εισαγωγική Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (600 και πλέον ώρες), στο Πρόγραμμα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα νέα διδακτικά πακέτα» (56 ώρες), στο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα στελεχών εκπαίδευσης για την Αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και σε πλήθος άλλων επιμορφωτικών προγραμμάτων Εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκαν από το 2001 έως και το 2015. Είναι ενταγμένος στο Εισαγωγικό Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων του ΕΚΕΠΙΣ και των  Επιμορφωτών του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, ενώ συχνά καλείται ως διδάσκων σε Επιμορφωτικές Ημερίδες Σχολικών Συμβούλων, διαφόρων φορέων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πανεπιστημίων.

Ως Σχολικός Σύμβουλος ανέπτυξε δράσεις με στόχο τη στήριξη της καθημερινής εργασίας των εκπαιδευτικών των Περιφερειών ευθύνης του, των Προγραμμάτων του Ολοήμερου Σχολείου και της Ευέλικτης Ζώνης, των σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), των σχολικών μονάδων οι οποίες εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Αυτοαξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ), των ενταγμένων σχολείων στη Ζώνη Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) καθώς και στο Πρόγραμμα Πιλοτικής Εφαρμογής των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών (ΝΠΣ). Επιπλέον, ανέπτυξε και υλοποίησε Προγράμματα Επιμόρφωσης Γονέων, καθώς και ποικίλες επιμορφωτικές δραστηριότητες τόσο ενδοϋπηρεσιακού χαρακτήρα (εκπαιδευτικές πρακτικές, ΔΕΠΠΣ,-ΑΠΣ, Νέα Βιβλία και Εκπαιδευτικά Πακέτα, ΤΠΕ στην Εκπαίδευση) όσο και άλλες στην κατεύθυνση της Επαγγελματικής Ανάπτυξης και του mentoring των Εκπαιδευτικών.

Τα σύνολο του έργου επιμορφωτικού, καθοδηγητικού και επιστημονικού του  έργου αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα του www.nsalteris.gr .

Β) Σπουδές- Πτυχία- Επιμορφώσεις- Γλωσσομάθεια:

Έχει αποκτήσει, τα παρακάτω πτυχία και τίτλους σπουδών, ενώ μιλά πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά.

Α) Πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης (1976, Άριστα 9,59).

Β) Πτυχιούχος του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών της Παντείου Ανωτάτης Σχολής  Πολιτικών Επιστημών Αθήνας (1987, Λίαν Καλώς 7 & 7/8).

Γ) Πτυχιούχος του Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης (1992, Άριστα 9,93).

Δ) Βεβαίωση ετήσιου μεταπτυχιακού σεμιναρίου του Παντείου Πανεπιστημίου με αντικείμενο: «Επιστημολογία/ Μεθοδολογία για τις Κοινωνικές Επιστήμες» (1994-1995).

Ε) Διδακτορικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, με εξειδίκευση στις Εκπαιδευτικές Πολιτικές, Εκπαιδευτική Ιδεολογία και Ιστορία της Εκπαίδευσης  (1998, Άριστα). Θέμα διδακτορικής διατριβής: «Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες και Εκπαιδευτική Ιδεολογία, Ελλάδα 1974-89».

http://thesis.ekt.gr/thesisBookReader/id/10191#page/1/mode/2up

Στ) Cerificat de la langue Francaise, Φεβρουάριος 1994.

 1. Z) Βεβαίωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου, Νοέμβριος – Μάρτιος 2000-2001 (36 ωρών), «Ο άλλος στην τάξης. Αντιλήψεις και εκπαιδευτικές πρακτικές εναντία στον αποκλεισμό και τη σχολική αποτυχία στο σημερινό πολυπολιτισμικό δημόσιο σχολείο», Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Καλλιθέας Μοσχάτου « Αριστοτέλης- Έλλη Αλεξίου», Καλλιθέα
 2. H) Βεβαίωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου στους Η/Υ (30 ωρών) του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας

Θ) Πιστοποίηση Βασικών γνώσεων χρήσης Η/Υ του προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Ι) Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Προγράμματος Επιμόρφωσης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Παράγοντα για στελέχη Δημόσιας Διοίκησης (35 ώρες ), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τομέας Δημοσίου Μάνατζμεντ (Άριστα 2004)

 1. IA) Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Επιμόρφωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (35 ώρες), Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Τομέας Δημοσίου Μάνατζμεντ (2009)
 2. IB) Certificate of Participation (training programme), «New Educational Models in adult education», Confederacion Espanola de Centros de Ensenanza – Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ελλάδας, 21st to 27st February 2009, Madrid, Spain

ΙΓ) Βεβαίωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος Επιμορφωτών Β΄ του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης

ΙΔ) Πιστοποίηση Επιμόρφωσης Β’ επιπέδου στις ΤΠΕ

Γ) Συνέδρια και ημερίδες που έλαβε μέρος ως εισηγητής, διοργανωτής και συντονιστής:

Ενδεικτικά:

 • Διεθνές Συνέδριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, (Σαλό της Ιταλίας, 15/07- 30/07/1980). Οργανώθηκε από την International Youth Federation for Environmental Studies and Conservation, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ανακοίνωση με θέμα: «Η περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Ελλάδα. Προγράμματα στο Ιδιωτικό Δ.Σ. ‘’Το Εργαστήρι’’». Δημοσιεύθηκε στα πρακτικά του συνεδρίου.
 • Συνέδριο Δήμου Πειραιά με θέμα «Δήμος -Παιδεία», Μάρτιος 1991. Η Εισήγηση του «Αξιολόγηση του μαθητή» δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Αυγή» (14/03/1991).
 • Συνέδριο Δήμου Πειραιά με θέμα «Παιδεία – Δήμος», Δεκέμβριος 1991. Ανακοίνωση με θέμα: «Η συμβολή του συνδικαλιστικού κινήματος των δασκάλων στην υλοποίηση των πορισμάτων της σύγχρονής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας».
 • Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», Αθήνα, Φεβρουάριος 1994. Εισήγηση με Θέμα: «Το παραμύθι, μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στο παιδί και το δάσκαλο». Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Ανοιχτό Σχολειό» τ. 43, 6-10.
 • 8ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο ΔΟΕ- ΠΟΕΔ «Ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου», Λεπτοκαριά Πιερίας, Μάιος 1994. Οι παρεμβάσεις του στο Συνέδριο δημοσιεύτηκαν στα πρακτικά του Συνεδρίου, «Ο δάσκαλος του Δημοτικού Σχολείου», Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Αθήνα 1995, σσ 71-72 και 203-204.
 • Ημερίδα Συλλόγου Δ/Ν Πειραιά «Αξιολόγηση μαθητή», Πειραιάς, Μάρτιος 1995. Η Εισήγηση του με θέμα: «Αξιολόγηση του μαθητή ή αναζήτηση θυμάτων;», δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Εκπαιδευτική πρόοδος, τ. 5-6, 34-39.  
 • Ημερίδα οργανωμένη από το Γραφείο της Ευρωβουλευτού Μ. Ζορμπά με θέμα «Στοιχεία και αξιολόγηση της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα», Ιούνιος 2001. Η ανακοίνωση στα πρακτικά της ημερίδας (ηλεκτρονική έκδοση)
 • Διεθνές Συνέδριο «Ο σεβασμός των δικαιωμάτων του παιδιού στην προσχολική εκπαίδευση και την εξωσχολική απασχόληση». Οργάνωση: Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας – Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης Σχεδία, υπό την αιγίδα Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης & της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.  Νοέμβριος 2001.  Ανακοίνωση με θέμα «Αποτύπωση της καθημερινότητας στο χώρο της προσχολικής αγωγής», στα πρακτικά του συνεδρίου.
 • Από τον Ιανουάριο του 2002 έως το Μάιο του ίδιου έτους διοργάνωσε Ημερίδες και Διημερίδες σε Γραφεία Πρωτοβάθμιας και Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σ’ όλη την Ελλάδα όπου, ως κεντρικός εισηγητής, παρουσιάζει το έργο του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος σε επίπεδο Σχολική Μονάδας» σε διευθυντές δημοτικών σχολείων, γυμνασίων, λυκείων, ΤΕΕ και Προϊσταμένες νηπιαγωγείων και τους εκπαίδευσε στην συμπλήρωση του αντίστοιχου ερωτηματολογίου.
 • Συνέδριο Τμήματος Κοινωνιολογίας, Πανεπιστημίου Κρήτης, «Ο συνδικαλισμός των δασκάλων: η συγκρότηση του πεδίου». Ρέθυμνο,  Ιούνιος 2003. Εισήγηση με θέμα «Οι Εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες. Ένα μοντέλο προσέγγισης.».
 • Ημερίδα για τα α.μ.ε.α,, 29 Νοεμβρίου 2003: «Πειραιάς 2003 – Άτομα με αναπηρία. Εκπαίδευση – Αποκατάσταση Ένταξη». Επικεφαλής Προεδρείου, εισηγητής.
 • Ευρωπαϊκό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ II/ARION, 15-19 Μαρτίου 2004, Επίσκεψη Μελέτης, Βρυξέλλες, Υπουργείο Παιδείας Γαλλικής Κοινότητας Βελγίου – Επιτροπή Ευρωπαϊκής Ένωσης, Θέμα «Αγώνας εναντίον της σχολικής αποτυχίας + αφομοίωση των νεαρών μεταναστών», εισήγηση: «Μακρο- και μικρο- εκπαιδευτικές πολιτικές στην Ελλάδα για την ένταξη των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα: στοιχεία, ιδεολογικές αντιλήψεις και εκπαιδευτικές πρακτικές». Γλώσσα επίσκεψης η Γαλλική.
 • Συνέδριο Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης), Απρίλιος 2004. Εισήγηση με θέμα: « Ομάδες συμφερόντων: Από τις ισχυρές ταυτότητες στα δυναμικά αιτήματα και την επιβολή τους ως περιεχόμενα εκπαιδευτικών πολιτικών. Το παράδειγμα των Ελληνικών Εκπαιδευτικών Ομοσπονδιών κατά την περίοδο 1974- 89».
 • 7ο Συνέδριο Π.Τ.Ν.Ε. Πανεπιστημίου Πατρών 8-10/4/05 «Εκπαιδευτικές αλλαγές, η παρέμβαση του εκπαιδευτικού και του σχολείου».  Εισήγηση με θέμα: «Αναστοχαστικός εκπαιδευτικός και αυτογνωσία: παιδαγωγικές μόδες ή σταθεροί στόχοι της συνεχούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών;»
 • Ημερίδες για τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία, Διεύθυνση Π.Ε. – Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων Κ.Π.Σ. ΥΠΕΠΘ, Πειραιάς, Απρίλιος 2005, εισήγηση με θέμα «Το ολοήμερο Σχολείο ως νέα πραγματικότητα στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα», δημοσιεύτηκε στο Ολοήμερο Σχολείο: κοντινά και μακρινά πλάνα, ταξιδευτής 2006.
 • 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 13- 15 Μαΐου 2005. Εισήγηση με θέμα: «Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην 2η Περιφέρεια Σ.Σ. Πειραιά: ένα παράδειγμα εφαρμογής του επιμορφωτικού μοντέλου του αναστοχαστικού εκπαιδευτικού σε μια σχολική κοινότητα», Πρακτικά Συνεδρίου.
 • Ημερίδα Δήμου Μοσχάτου «Δήμος και Εκπαίδευση», 17 Μαΐου 2006. Εισήγηση με θέμα «Τοπική Αυτοδιοίκηση και Εκπαίδευση: προοπτικές μιας ασύμπτωτης σχέσης», Ξυπεταιών τ. 30 & τ. 31, 12-13.
 •  Ημερίδα Συλλόγου Δερματολόγων- Αφροδισιολόγων Ευαγγελισμού- 2ης Περιφέρειας Σχολικού Συμβούλου Πειραιά, «Κακοποιημένες γυναίκες και κακοποιημένα παιδιά», 31 Μαΐου 2006, Επικεφαλής Επιστημονικής Επιτροπής Οργάνωσης. Εισήγηση στο Εν χρω, Επιστημονική περιοδική έκδοση Συλλόγου Δερματολόγων Αφροδισιολών Ευαγγελισμού, τ. 6, 4-8.
 • Παιδαγωγικές Διημερίδες Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε. – Πολιτιστικού Εργαστηρίου του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, «Από την Πολιτισμική Αγωγή στην Αγωγή των Μέσων: Σύγχρονες προκλήσεις και προοπτικές», Πειραιάς 11-12/11/2006. Επιστημονική Επιτροπή Διοργάνωσης και Εισήγηση με θέμα «Φτιάχνοντας κείμενα με παιδιά:στηρίζοντας τα πρώτα βήματα στο γραπτό λόγο» και «Επαγγελματική Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών και ΤΠΕ: ένα παράδειγμα εφαρμογής σε σχολική κοινότητα» (Πάτρα 25-26/11/2006), Πρακτικά Διημερίδας, (υπό έκδοση)
 • Παιδαγωγική Διημερίδα Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε. – Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Μουσική Παιδαγωγική στον 21ο Αιώνα :προκλήσεις, προβλήματα, προοπτικές», Πάτρα 25-26/11/2006. Εισήγηση με θέμα «Από το διαδίκτυο ως τα δίκτυα της γνώσης: η σύγχρονη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών». Πρακτικά Διημερίδας (υπό έκδοση).
 • 1ο Διεθνές Συνέδριο για τη Διοίκηση Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών – Κέντρο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Άρτα, 1-3/12/2006. Εισήγηση με θέμα «Ηγεσία για τη μάθηση: αδιέξοδα σταυροδρόμια στην Ελληνική Εκπαίδευση», Πρακτικά Συνεδρίου.
 • 2ο Διεθνές Συνέδριο Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε., Αθήνα 20-23/04/2007. Εισήγηση με θέμα «Η Ευέλικτη Ζώνη, ως ευκαιρία προώθησης των Καλών Τεχνών στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο».Πρακτικά Συνεδρίου.
 • Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δια Βίου Εκπαίδευση: Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής, Αθήνα 24-31 Αυγούστου 2007. Εισηγήσεις με θέματα: «Επικοινωνιακή πολιτική και σχολική εκπαίδευση» και «Διαχείριση προβλημάτων τάξης: από τον ετεροκαθορισμό στην αυτοδιαχείριση».
 • Επιμορφωτικές Ημερίδα Σχολικού Συμβούλου Δ.Ε. 47ης Περιφέρειας Αθηνών. Εισηγήσεις με θέμα «Φιλοσοφία, δομή και περιεχόμενο του μαθήματος των Μαθηματικών», Καλλιθέα 26/05/2006 Διαχείριση κεφαλαίων από τα νέα βιβλία των μαθηματικών- Βιωματική προσέγγιση», Καλλιθέα 27/11/2007 και 6/02/08.
 • 9ο Συνέδριο Πανεπιστημίου Πατρών,  Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης και  Αγωγής Προσχολικής Ηλικίας (Μονάδα μεθοδολογίας και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης) –Κολέγια Αθηνών-Ψυχικού Ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση των Αναλυτικών Προγραμμάτων. Τι άλλαξε;» Αθήνα 18-20/01/08, εισήγηση με θέμα «ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και εκπαιδευτική πράξη: πολιτικές ενημέρωσης, επιμόρφωσης, εφαρμογής και αδιέξοδα» και συντονιστής συνεδρίας «Επιμόρφωση1».
 • Ι.Κ.Υ.- Τμήμα Προγραμμάτων Ε.Ε., κύριος εισηγητής στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης / Επισκέψεις Μελέτης, 10.08, «Ο Ρόλος του Σχολικού Συμβούλου στην εκπαίδευση», με θέμα εισήγησης «Ο θεσμός του σχολικού Επιθεωρητή – Σχολικού Συμβούλου στην Ελληνική Εκπαίδευση», Αθήνα 21-25/01/08. Γλώσσα επίσκεψης η Αγγλική.
 • Συμπόσιο Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε., «Σύγχρονες τάσεις και δυναμικές της Σχολικής Ψυχολογίας στην Εκπαίδευσης και στη Μουσική Παιδαγωγική», Πειραιάς 11-12 Απριλίου 2008, εισήγηση με θέμα «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο».
 • Πενθήμερο Σεμινάριο Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης Σχολικών Συμβουλών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής, ΥΠΕΠΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής., Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., 26 Ιουνίου – 2 Ιουλίου 2008, Αθήνα, οργανωτική επιτροπή, στρογγυλό τραπέζι «Ο ρόλος του σχολικού Συμβούλου» και εισήγηση με θέμα «Ο Σχολικός Σύμβουλος, ως Συντονιστής Σχεδίων Διαχείρισης Κρίσεων στο Σχολικό Περιβάλλον»
 • 3ο Διεθνές Συνέδριο Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Π.Ε., 8-10 Μαΐου 2009, Αθήνα. Εισήγηση με θέμα «Η ιστοσελίδα Σχολικού Σϋμβούλου, εργαλείο στήριξης και προώθησης της προαγωγής εκπαιδευτικού υλικού στο Δημοτικό Σχολείο.
 • Τριήμερο Σεμινάριο Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης Σχολικών Συμβουλών Δημοτικής Εκπαίδευσης, Προσχολικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής, ΥΠΕΠΘ, Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Αττικής., Τμήμα Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε., 25-26 & 29 Ιουνίου 2009, Αθήνα. Εισήγηση με θέμα «Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου: Χρονικό σύλληψης, θεσμοθέτησης και αρχικής εφαρμογής 1975-1989»
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης, Π.Τ. Προσχολικής Εκπαίδευσης, Εργαστήριο Παιδαγωγικών Ερευνών και Εφαρμογών, Συνέδριο με θέμα: Μετάβαση και συνέχεια στην εκπαίδευση: Αναζητώντας πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και κοινωνικών φορέων», 15-18 Οκτωβρίου 2009, Ρέθυμνο, Κρήτης. Εισήγηση με θέμα: Η μετάβαση στο Γυμνάσιο: Διερευνώντας απόψεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και πρακτικές στήριξης σε Δημοτικά Σχολεία του Πειραιά»
 • Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), Διημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 13-14 Ιανουαρίου  2011 με θέμα: Εισαγωγική Επιμόρφωση: ανάδειξη καλών πρακτικών, διερεύνηση προβλημάτων και ανίχνευση προοπτικής. Εισήγηση με θέμα «Ο επιμορφωτής της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης: επιλογή, προφίλ και αξιολόγηση».
 • Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.), Διημερίδα στο Υπουργείο Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ., 11-12/03/2011 με θέμα: Θεσμοθετημένες και νέες μορφές Επιμόρφωσης: Προς αναζήτηση συνεργασίας και καλών πρακτικών. Εισήγηση με θέμα: Επιμορφωτικά μορφώματα και σύστημα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών: εννοιολογικές διευκρινίσεις,  σχέσεις και  στόχοι»
 • 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Παιδαγωγικής «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση», 11 – 14 Απριλίου 2013, Αθήνα, Πρόεδρος Συμποσίου με θέμα: «Η Εκπαιδευτική Πολιτική των συνεχών Μεταρρυθμίσεων και οι πολλαπλές σχέσεις γενικής και ειδικής εκπαίδευσης»
 • 5ο Συνέδριο Edupolicies, «Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση και οι επιδράσεις τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Αθήνα 2014. Συντονιστής στρογγυλής τράπεζας με θέμα «Εκπαιδευτικές Πολιτικές στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό περιβάλλον: Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή από την εκπαιδευτική κοινότητα». Εισηγητής με θέμα εισήγησης «Ελλάδα 2010-2014: Εκπαιδευτικές πολιτικές συγκρότησης ενός συστήματος Αξιολόγησης στην Εκπαίδευση».

 

Ε) Κοινωνική και πολιτιστική δράση:

 

                Διετέλεσε για σειρά ετών μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Α΄ Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» και εξελέγη επανειλημμένα  ως εκπρόσωπος σε Γ.Σ. της ΔΟΕ, καθώς και αντιπρόσωπος στις Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ.

Ο  Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Μασσαλία, Ιωάννης Μεταξάς, απέστειλε, στις 29 Ιουνίου 2001, επίσημη επιστολή προς τις υπηρεσίες ΥΠ.Ε.Π.Θ., όπου εξαίρει την εθελοντική προσφορά του για την επιτυχία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Μασσαλία με σκοπό την προβολή της χώρας μας στη Γαλλία, όπου και υπηρετούσε ως αποσπασμένος εκπαιδευτικός κατά την περίοδο 1995-2000.

Είναι ιδρυτικό μέλος σειράς Επιστημονικών Συλλόγων, Ομίλων και εκπαιδευτικών περιοδικών (όπως ο Όμιλος Παιδαγωγικού Προβληματισμού και δράσης για την Περιβαλλοντική Αγωγή και Επιμόρφωσης, καθώς και της «Εκπαιδευτικής Κοινότητας»).

Από τον Ιούνιο του 2003 έως και τον Απρίλιο του 2006 διετέλεσε Ειδικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ). Γενικός Γραμματέας αυτής από το Φεβρουάριου του 2010 έως το Φεβρουάριο του 2012 και υπήρξε μέλος το ΔΣ της ΠΕΣΣ έως το Δεκέμβριο του 2013.

Τέλος, μεταξύ των ετών 2007-2009 ήταν μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Μοσχάτου, ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ΄80 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’90 ήταν μέλος της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Μοσχάτου. .

 

Ζ) Συγγραφική δραστηριότητα. Η συγγραφική του δραστηριότητα κινείται στους παρακάτω χώρους:

 

Παιδική – εφηβική λογοτεχνία. Έχουν δημοσιευτεί τα βιβλία:

 • 28 φεγγάρια ή η νύχτα που όλοι φοβούνται, Δελφίνι 1992
 • Στου κάβουρα το μονοπάτι, Δελφίνι 1997

 

Λογοτεχνία για ενήλικες

 

Βιβλία για την εκπαίδευση.:

 

 

Τέλος, στα πλαίσια των καθηκόντων και της δράσης του ως Σχολικός Σύμβουλος έχει καθοδηγήσει επιστημονικά και παιδαγωγικά εκδοτικές προσπάθειες Σχολικών Μονάδων, όπου αποτυπώνεται η συλλογική ερευνητική και παιδαγωγική εργασία των εκπαιδευτικών τους, όπως αυτή οργανώθηκε και υλοποιήθηκα στα πλαίσια ενός σύνθετου Σχεδίου Εργασίας- Δράσης. Ενδεικτικά:

 • 34ο Δ.Σ. Πειραιά, Σχολικό Ενθύμημα: Ιστορική Αναδρομή 90 χρόνων. Αφιέρωμα Κάρπαθος- Δωδεκάνησα, έκδοση 13η Σχολική Επιτροπή Δήμου Πειραιά   επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ