Εισηγήσεις σε σεμινάρια

Αγαπητοί επισκέπτες

Στο παρόν υποσέλιδο μπορείτε να βρείτε δομές εισηγήσεων που παρουσιάστηκαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια, ημερίδες αλλά και επιστημονικά συνέδρια μεταξύ των ετών 2001 – 2015. Απευθύνονταν σε ποικίλο κοινό κυρίως εκπαιδευτικών, με όλως διαφορετική επαγγελματική εμπειρία, γνώση αλλά και επιστημονική ενημέρωση. Κάποιες από αυτές είχαν ως αποδέκτες και γονείς.

Στο σύνολό τους παρουσιάστηκαν στους επιμορφούμενους με τη βοήθεια του Power Point, ακόμα κι αν το pdf που εδώ αναρτήθηκε παραπέμπει σε αρχική μορφή αρχείου word.

The institution of educational inspector in Hellenic Elementary Education
Αξιολόγηση διδακτικού έργου και αξιολόγηση μαθητή
Αξιολόγηση διδακτικού έργου και αξιολόγηση μαθητή 2004
Αξιολόγηση και Αυτοαξιολόγηση στην Εκπαίδευση ελληνική πραγματικότητα και διεθνής εμπειρία
Από τους παιδικούς και εφηβικούς καβγάδες στον σχολικό εκφοβισμό
Αυτογνωσία Εκπαιδευτικού 2004 Εισαγωγική Επιμόρφωση
ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ γενικά
Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Έκτακτα φυσικά φαινόμενα απώλεια, θάνατος
Διαχείριση κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον. Συνεργασία σχολείου οικογένειας
Διαχείριση Προβλημάτων στο σχολικό περιβάλλον. Βία, Επιθετικότητα, φοβίες
Διαχείριση Σχολικής Τάξης ή τάξη στην Τάξη
Διαχείριση Σχολικής Τάξης- Συνεργασία Σχολείου Οικογένειας
Διδακτικά μοντέλα
ΕΚΔΔΑ_Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικές Πολιτικές στην Ελλάδα και το ευρωπαϊκό περιβάλλον_Τάσεις, χαρακτηριστικά, προοπτικές και υποδοχή
Εργαστήριο Γραφής
Ευρωπαϊκή ένωση και Εκπαίδευση 2004
Η αυτοαξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου και το υπό δημιουργία Εθνικό σύστημα Αξιολόγησης
Η Γεωγραφία στην Ε και Στ του Δημοτικού Σχολείου 2007
Η γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο 2003
Η Γεωγραφία στο Δημοτικό Σχολείο 2006
Η Δημοκρατία στην Αρχαία Ελλάδα
Η διδασκαλία Μαθηματικών Προβλημάτων. Μια εναλλακτική – μεταγνωστική προσέγγιση
Η Ιστορία στο Δημοτικό Σχολείο 2004
Η Παιδική Λογοτεχνία. Απλά μαθήματα για αρχαρίους
Η συμβολή των γονέων στην γνωστική ανάπτυξη των παιδιών τους
Ημερίδα για την κακοποίηση γυναικών και παιδιών 2006
Κατευθυνόμενη, η Άμεση και Διαθεματική προσέγγιση της διδακτικής διαδικασίας
Κρίση και κρίσεις του σχολείου στηρίζοντας το έργο των εκπαιδευτικών
Ο Επιμορφωτής της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης. Προφίλ, επιλογή και αξιολόγηση
Ο Σχολικός Σύμβουλος 2003
Οι πολιτικές παραγωγής των νέων σχολικών εγχειριδίων
Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ_ΑΠΣ
Προβλήματα διγλωσσίας, Γλώσσα και σχολική αποτυχία – γλώσσα και
Ρόλος Εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο
Σύγχρονοι μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας
Συνεργασία σχολείου οικογένειας
Σχεδιασμός και υλοποίηση διδασκαλιών
Σχολείο και Γονείς
Τα μαθηματικά στο Δημοτικό Σχολείο 2004
Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ και τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού
Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Μαθηματικών  του Δημοτικού Σχολείου, τα Νέα Βιβλία των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου
Το διαδικτυο στην κοινωνια, στην οικογενεια και στην σχολικη ζωη
Το Μάθημα της Ιστορίας μέσα από το ΔΕΠΠΣ_ΑΠΣ και τα Νέα Βιβλία
Το σχολείο ως πολυδύναμο κέντρο. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση – Ευέλικτη Ζώνη – Σχέδια Εργασίας